2/04/2564

อสม.ประสาทสิทธิ์ ร่วมคัดกรองเชื้อ COVID-19 ในช่วงเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับความอนุเคราะห์ จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ (รพสต.) และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นหลักห้า ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ร่วมกันตั้งจุดคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และผู้ผ่าน-เข้าออกโรงเรียนทุกคน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคณะครู ให้การต้อนรับ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว เป็นประจำทุกวัน









ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ