2/08/2564

รับมอบทุนการศึกษา "ทุนกตัญญูกตเวที เสรี บุญช่วย สมบรณ์สิน"

เมื่อวันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2564 นายสุชาติ สมบูรณ์สิน เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา "ทุนกตัญญูกตเวที เสรี บุญช่วย สมบรณ์สิน" ให้กับนักเรียน ทุนละ 1000 บาท จำนวน 5 ทุน โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ คุณครูงานแนะแนวให้การต้อนรับ และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับเจ้าของทุน ดังกล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ