2/09/2564

ประชุมเตรียมรับการนิเทศ จาก สพม.8

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในการประชุม ทีมงานฝ่ายบริหาร และคณะครู ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรับการนิเทศ จากคณะกรรมการและศึกษานิเทศก์ จาก สพม.8 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะถึงนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ