2/11/2564

กราบสักการะ พระประจำโรงเรียน พระภูมิ เจ้าที่ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปี 2564

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน กราบนมัสการองค์หลวงพ่อประสาทพร พระประจำโรงเรียน และตั้งเครื่องสักการะ พระภูมิ เจ้าที่ เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ซึ่งเป็นประเพณีนิยมของชาวไทยเชื้อสายจีน ในชุมชนชาวหลักห้า ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อขอพร ให้กิจการงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนขอพรให้สุขภาพ พลานามัย ของบุคลากรทุกคนแข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลประสาทสิทธิ์ แห่งนี้ตลอดไป นอกจากนั้น ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบของที่ระลึก ให้กับคุณครู และบุคลากรทุกท่าน เพื่อขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกท่านร่วมมือกันพัฒนางานของโรงเรียนต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ