2/25/2564

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณ รอบวิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ