3/04/2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องสารนิเทศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน โดยมีท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานการประชุม และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของโรงเรียน พร้อมรับฟัง และร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ