3/10/2564

ประชุมเตรียมความพร้อมการคุมสอบ O-Net ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ VDO Conference ซึ่งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสารนิเทศ โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ