3/22/2564

รับมอบตู้ทำน้ำเย็นจาก คุณเจริญ อัครวิกรัย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นตัวแทนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้ารับมอบตู้ทำน้ำเย็น จาก คุณเจริญ อัครวิกรัย - คุณนิภา แผ้วสกุลพันธ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อให้โรงเรียนได้นำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ