3/04/2564

ประเมินรองผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย ท่าน ผอ.ปรีชา สุคนธมาน , ผอ.นิวัตร วงศ์วิลัย และ ผอ.นัทที พัฒนะผล เดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 ท่าน คือ ดร.วิไล ปรึกษากร , นายธีรกฤต สร้างการนอก และนายมารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประเมินฯ ดังกล่าวด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ