3/22/2564

กิจกรรมน้องส่งพี่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ โดยนักเรียนชั้น ม.1 , ม.2 ,ม.4 และ ม.5 ร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรมส่งพี่ ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นี้ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกท่าน โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ