3/11/2564

พิธีเข้าประจำกองและประดับบ่า ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าประจำกองและประดับบ่า ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับชั้น ม.1 ท่านรองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์ จาก ท่านรองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าวด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ