3/15/2564

การสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test) หรือ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. การสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การกำกับดูแลของ ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ทำให้การทดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ