3/15/2564

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย และงานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี (กกต.) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติ มาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ