3/30/2564

กิจกรรมฯ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาของผู้บำเพ็ญประโยชน์ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความมีน้ำใจ ในการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโรงเรียน หลังจากที่มีการสอบปลายภาคเรียนเสร็จสิ้นลง เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ