3/17/2564

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อบรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ได้จัดโครงการอบรมให้กับนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เกี่ยวกับการให้ความรู้ในสถานศึกษาและสร้างความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อ HIV เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีคณะครูให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ