3/18/2564

การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู เพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู ณ ห้องแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2564 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ