3/09/2564

แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงานครูแนะแนว พร้อมตัวแทนนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ออกแนะแนว เพื่อนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ กับนักเรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ และชุมชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์) , โรงเรียนวัดอุบลวรรณา, โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม, โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม และโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ