วันพุธ, มกราคม 22, 2557

วันจันทร์, มกราคม 20, 2557

ประเมินโรงเรียนสีขาว

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้ารับการประเมินโรงเรียนสีขาวระดับจังหวัด จากคณะกรรมการการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง  พร้อมแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
 


วันอาทิตย์, มกราคม 19, 2557

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ฉลวย เฮงประเสริฐ

คณะครู นักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษคุณแม่ฉลวย  เฮงประเสริฐ  มารดาของรองผู้อำนวยการกมล  เฮงประเสริฐ  ณ เมรุวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม


 
 


วันศุกร์, มกราคม 17, 2557

อบรม EM

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของจุลินทรีย์ชีวภาพ EM  ในวันที่ 17 มกราคม  2557 ณ  หอประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


 
 


วันพฤหัสบดี, มกราคม 16, 2557

วันครูปี 2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2557  ทั้งนี้เพื่อเป็นการมุทิตากตัญญูครู  และเป็นการเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินาถ   ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

 
 วันศุกร์, มกราคม 10, 2557

ประชุมสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ กำหนดการประชุมสมาคมศิษย์เก่า ครูอาจารย์โรงเรียนประาทรัฐประชากิจ  ครั้งที่ 1/2557 ขึ้น  ในวันศุักร์ที่ 10 มกราคม 2557  ณ  ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ฯ

 


มอบประกาศนียบัตรนักเรียน

ผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดี และกลุ่มสาระการเีรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในสัปดาห์คริสมาสต์  และอ่านสาส์นจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557


 


วันพุธ, มกราคม 08, 2557

วันอังคาร, มกราคม 07, 2557

ร่วมฉลองพัดยศและเลื่อนสมณศักดิ์พระครูภาวนาธรรมากร

คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้เข้าร่วมพิธีรับพัดยศและเลื่อนสมณศักดิ์ของพระครูวิสุทธิสรคุณ  เจ้าอาสวัดบ้านกุ่ม  อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอกในราชทินนามที่ "พระครูภาวนาธรรมากร"  สร้างความปลาบปลื้มปิติยังศิษยานุศิษย์ทุกคน


 
  วันจันทร์, มกราคม 06, 2557

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกันมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับท่านผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดี