1/06/2557

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกันมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับท่านผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ