1/10/2557

ประชุมสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ กำหนดการประชุมสมาคมศิษย์เก่า ครูอาจารย์โรงเรียนประาทรัฐประชากิจ  ครั้งที่ 1/2557 ขึ้น  ในวันศุักร์ที่ 10 มกราคม 2557  ณ  ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ฯ

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ