1/22/2557

ผู้อำนวยการดูงานโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูอาจารย์ ได้เข้าร่วมดูงาน ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ