1/03/2557

ประชาคมโรงเรียนสีขาว

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดประชาคมเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนสีขาว  ทั้งนี้ได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเข้าร่วมประชาคม ในวันที่ 3 มกรมคม 2557 ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ