11/07/2565

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนและเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ