11/18/2563

แสดงความยินดีกับท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ