11/27/2556

ศึกษาดูงาน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาัพัฒนาการดอนคลัง

ท่านผู้อำนวยการสรรเสริญ  ขวัญดี  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เดินทางไปศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนเืพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ตำบลดอนคลัง  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


 

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ