11/18/2556

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

คณะครู  นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ขอต้อนรับคุณครูเอนก  รักวงศ์ไทย  ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มาปฏบัติหน้าที่ครูแนะแนว  ณ  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจแห่งนี้  พวกเราชาวแสด-ดำ ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ