11/08/2556

เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ประจำปี 2557  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการเลือกประธานและคณะกรรมการนักเรียนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 2/2556  - ภาคเรียนที่ 1/2557 ทั้งนี้ขอให้ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ