3/31/2557

วันเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6  ซึ่งวันนี้เป็นวันเกียรติยศสำหรับผู้จบการศึกษาทุกคน  ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาทพร้อมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน

 
 
 
  
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ