3/04/2557

การแข่งขันเปตองสัมพันธ์

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรทุกคน  การแข่งขันในครัั้งนี้สร้างความสุขสนุกสนานและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างคณะครู ผู้บริหารและบุคลากรชาวแสด-ดำทุกคน


 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ