3/07/2557

การแข่งขันกีฬาเขต

คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Teacher sports Day  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมดในเขต 8 ราชบุรีเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคึกคัก  พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ