12/17/2561

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2561 ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายเอลละเฟิ่นแคมป์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางลูกเสือ ความมีระเบียบวินัย และทักษะการใช้ชีิวิตอยู่ร่วมกัน สร้างความสนุกสนาน พร้อมกับได้รับความรู้ และทักษะต่าง ๆ จากท่านวิทยากร ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ