11/04/2555

งานทอดกฐิน ณ วัดปราสาทสิทธิ์

คณะครู นักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ร่วมงานทอดกฐินประจำปี  2555 ณ วัดปราสาทสิทธิ์  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างวัด ชุมชน และโรงเรียน โดยทำหน้าที่ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายบริการ และงานปฏิคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ