10/29/2555

ต้อนรับครูต่างชาติ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555  ทางโรงเรียนได้มีบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ 2 ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกในรั้วแสดดำ  ท่านทั้งสองเดินทางไกลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่านแรก  คือคุณครู  Katie Alison Wunder  จากเมือง Myrtle Beach, South Carolina และท่่านที่ 2  คุณครู Emma Jean Shattuck  จากเมือง Derby, Vermont  คณะครู นักเรียน ขอต้อนรับท่านอาจารย์ทั้งสองด้วยความยินดียิ่ง..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ