10/05/2555

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการดำรงชีวิตให้กับนักเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ