10/09/2555

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 ประจำปี 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2555  ณ ค่ายลูกเสือชั่ววคราว โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ