10/08/2555

พิธีประดับบ่าลูกเสือวิสามัญประจำปี 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ทำพิธีประดับบ่าและแถบสีลูกเสือวิสามัญประจำปี 2555  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ