11/25/2555

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2555 


 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ