9/19/2557

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจร่วมกับเทศบาลศรีดอนไผ่  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2557  ขึ้น  โดยมีกิจกรรมให้โรงเรียนในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเข้าร่วม  การประกวดร้องเพลง  ประกวดแดนเซอร์  โรงเรียนในเครือข่ายต่างให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเยาวชนในปีนี้เป็นอย่างดี


 
  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ