วันศุกร์, พฤษภาคม 31, 2567

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงอบรมศิลปะการแสดง

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดโครงการพัฒนาศิลปะการแสดงบนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมสร้างสรรค์ชุดการแสดงชาติพันธุ์ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี ชาติพันธุ์ไทยจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ที่มีพื้นฐานการแสดงจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ