วันอังคาร, มิถุนายน 04, 2567

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างความตระนัก และซ้อมแผนการรับมือ ตลอดจนการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ