4/09/2564

อบรม Gen-Z

เมื่อวันนี้ 8 เมษายน 2564 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z ในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร รุ่นพี่ Gen Z โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมแบ่งปันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในโรงเรียนและสร้างแกนนำเยาวชนในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อการขับเคลื่อนรณรงค์การลดนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนต่อไป โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และกล่าวขอบคุณทีมงานวิทยากร ซึ่งประกอบไปด้วย คุณครูกัณฐมณี แกรอด ครูชำนาญการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นางสาวกนกพรรณ รัตนวิเวก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี และทีมแกนนำเยาวชน Gen Z โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รู้ทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่   กิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจน กิจกรรม work shop ต่าง ๆ สร้างองค์ความรู้และความสนุกสนาน ให้ักับนักเรียนเป็นอย่างมาก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ