8/07/2562

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทย ประวัติศาสาตร์ด้านพัฒนาการของภาษาไทย ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวรรณคดีไทยต่างๆ โดยมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย การแสดงละคร การประกวดโต้วาที การแต่งคำประพันธ์ต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก คุณครูสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณ์ และคุณครูสมศรี เฮงประเสริฐ ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีอีกด้วย ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ