8/20/2562

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2562

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู-อาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร และพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา การแสดงมุฑิตาแก่คุณครูอาวุโส ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


   
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ