10/02/2563

กิจกรรม "แสด-ดำ อำลา มุฑิตา ครูเกษียณ" ปี 2563

       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม  "แสด-ดำ อำลา  มุฑิตา ครูเกษียณ" ให้กับ คุณครูผ่องศรี เจียมฉวี และคุณครูนัฐวดี ป้อมเชียงพิณ โดยในภาคเช้า ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นำคณะคุณครู และนักเรียน ร่วมแสดงมุฑิตาให้กับคุณครูทั้ง 2 ท่าน

       ส่วนในภาคค่ำได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คุณครูอาวุโส ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน ได้แสดงมุฑิตากับคุณครูทั้ง 2 ท่าน โดยได้รับเกียรติ จากท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมกับท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม... ภาคเช้า | ภาคค่ำ]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ