8/24/2563

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปี พ.ศ.2563

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันระลึกถึง และร่วมกันอุทิศบุญกุศลที่ทำในวันนี้ ให้กับผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน ทั้งที่ล่วงลับไปแล้ว และท่านที่ยังมีชิวิตอยู่ ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ในวันนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชน ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนั้นยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยได้รับความเมตตาจากผู้มีอุปการะคุณในชุมชนและศิษย์เก่าทุกท่าน ทางโรงเรียน โดยท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ จึงของกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ