12/22/2557

สัมมนาโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้จัดกิจกรรมสัมมนาโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ณ ห้องสื่อการเรียนรู้โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


 

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ