12/21/2557

ทัศนศึกษา ม.4

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ ดรีมเวิร์ล  จังหวัดปทุมธานี

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ