1/11/2566

ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายต่าง ๆ และกิจกรรมที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เช่น กิจกรรมวันครูประจำปี 2566 หรือ กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ราชบุรี)  โดยที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นศูนย์แข่งขัน กิจกรรม : สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ