10/31/2564

อบรม SMSS

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS แก่บุคลากรครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมี ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ