10/24/2557

ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2557

 
 

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่สุภาพ